Vanaf 1 juli hebben Bureau Binnenstad, Marketing Haagse Binnenstad en Stichting Binnenstad hun krachten gebundeld in de nieuwe binnenstadsmanagementorganisatie:

Stichting Binnenstadsmanagement Den Haag

De Haagse binnenstad transformeert de komende jaren nog sterker naar een bruisende ontmoetingsplek. Door haar palet aan functies te verbreden, krijgt de binnenstad meer relevantie, betekenis en balans. Een binnenstad waar je niet alleen winkelt, maar ook studeert, recreëert, woont, werkt of onderneemt.

De ervaring leert dat het succes of falen van binnenstadstedelijk beleid mede afhankelijk is van de wijze waarop de publiek – private samenwerking in de binnenstad is georganiseerd. Hoewel Den Haag op dit vlak in veel opzichten goed presteerde, wilden de binnenstadspartners de samenwerking – vanuit een lange termijn visie – naar een nóg hoger niveau tillen.

Voorgaande is geformuleerd in het advies van de nieuwe organisatiestructuur van het binnenstadsmanagement van de Haagse binnenstad, dat in 2022 door alle partijen is omarmd. In het transitiejaar 2023 is gewerkt aan het oprichten en inrichten van de nieuwe structuur op bestuurlijk en operationeel niveau, wat in de eerste twee kwartalen van dit jaar is afgerond. Het resultaat is de private stichting Binnenstadsmanagement Den Haag (BiMag).

BiMag zal intensief samenwerken met de gemeente aan de hand van een samenwerkingsovereenkomst. In de toekomst zullen er twee uitvoeringsagenda’s opgesteld worden voor de binnenstad: een gemeentelijke en een private. Het samengaan van Marketing Haagse Binnenstad met Bureau Binnenstad zal de slagkracht voor management en marketing van de binnenstad vergroten, met een breed draagvlak voor de profilering van de binnenstad naar alle bezoekers en gebruikers. 

Meer weten?

In de werkagenda kunt u kennisnemen van de projecten waarop Stichting BinnenstadsManagement zich in het najaar van 2024 gaat inzetten.

De Haagse binnenstad ontdekken

Leuke shoppingroutes, actuele openingstijden en informatie over de verschillende winkelgebieden en evenementen in de Haagse binnenstad vind je hier.

Weten wat er speelt in Den Haag en specifiek in de de binnenstad?

Op Den Haag.com is altijd het volledige overzicht van evenementen en activiteiten te vinden.

Sfeergebieden

De Haagse binnenstad kent 6 sfeergebieden. Ieder met een rijke historie en unieke eigenschappen.

Westeinde

Scroll naar boven